Cehalet ve Kötülüğün Kıskacındaki Türkiye

Rahmi Yıldırım

25 Ekim 2022
Cehalet ve Kötülüğün Kıskacındaki Türkiye

Türkiye ancak askeri darbe döneminde rastlanabilecek boğucu bir atmosferde nefes alıp veriyor. Aradaki fark, askeri diktanın bir avuç sermayedar dışında toplumun tümünü baskı altına almasına karşılık sivil diktanın toplumu neredeyse yarı yarıya birbirine karşı kutuplaştırması, muhalefeti düşmanlaştırması.  

Askeri diktanın cuntası gücünü devletin zor tekelinden alıyordu. Sivil diktanın Cumhur İttifakı ise, gücünü ve meşruiyetini seçimlerden alıyor; bu da sözüm ona demokrasi oluyor! 

Cumhur İttifakı (Cİ), eşit ve adil olmayan koşullarda yapılan seçimlerle kazandığı iktidarını koruyabilmek için (özellikle ülke seçim sürecindeyse) toplumu din ve etnik aidiyet ekseninde kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya, muhalefeti düşmanlaştırmaya zorunlu hissediyor kendisini. Çünkü, başta ekonomik kriz, yolsuzluk ve hırsızlıklar, her türden kayırmacılık ve ayrımcılık olmak üzere işlediği günahları ve suçları gündemden düşürebilmek için dinden ve zorbalıktan başka silahı yok. 

***  

SEÇİMİ KAYBETME KORKUSUYLA TIRMANAN KÖTÜLÜK 

Olağandışı veya üstü bir olay çıkmazsa seçimlerin gelecek yıl yapılması gerekiyor. Alışageldiği üzere Cİ siyasi ömrünün en kritik seçimine az bir süre kala eskisinden daha vahim şekilde toplumu geriyor. Olasıdır ki, Cİ yöneticileri ve kurmayları, dürüst, eşit ve adil bir seçimden umutlu değiller; sandıktan çıkamazlarsa bir daha iktidar yüzü göremeyeceklerini, dahası kendilerinden hesap sorulacağını düşünüyorlar. Bu vehim ve korkuyla seçim öncesinde baskıyı artırıyorlar, alan temizliği yapıyorlar, ülkeyi cehaletin ve kötülüğün kıskacına alıyorlar. 

Cehalet ve kötülük yönetiminin eseri olarak, demokrasinin asgari kurallarının geçerli olduğu ülkelerde anormal diye nitelendirilen olaylar, Türkiye’nin normali ve rutinidir ki, saymakla bitmez. 

İngiltere’de İçişleri Bakanı, resmi bir belgeyi muhatabına kişisel e-posta hesabından göndermiş; orada bu işlem kural ihlaliymiş, bakan hata ettiğini söyleyip istifa etmiş. Böyle bir gerekçeyle istifa edilmesi inanılır gibi değil. Hele İngiliz Başbakan’ın ekonomiyi idare edemediği gerekçesiyle istifa etmesi hiç inanılır gibi değil. Herhalde asıl gerekçe başkadır da, istifa için görünüşte başka bir yanlışlık bulunamamıştır. Yine de saygıya değer şaşırtıcı bir siyasi refleks. 

Burada yani Türkiye’de ise, İçişleri Bakanı’nın neredeyse her gün bir mücrimle samimi fotoğrafı çıkıyor; “yıkın, ayaklarını kırın, mahkeme kararı arkadan gelsin” diyecek kadar hukuk bilincinden ve siyasi ahlaktan yoksun ama değil istifa etmek, koltuğu en sağlam bakan biliniyor.  

Ticaret Bakanı kendi bakanlığı ile fahiş fiyattan ticaret yapıyor, yani kendi şirketinden bakanlığına fahiş fiyattan mal satıyor; değil hesap vermek, özür dilemeye bile yanaşmıyor. 

Ekonominin durumu İngiltere’dekinden de beter ama bizde hükümetin başının bu gerekçeyle istifasını beklemek rüyada görülse hayra yorulmayacak bir iyi niyetten ibaret. Değil böyle bir centilmenlik, Amasra kömür ocağında ihmal ve tedbirsizlikten meydana gelen katliamda 41 işçi can vermiş; hükümetin başı, başka ülkelerde önlemler sayesinde kaç on yıldır tarihe karışmış olan grizu faciasının sorumluluğunu “kader” diyerek Allah’a havale ediyor. (Madem kader, neden soruşturma yapılıyor ki, Allah’ı mı soruşturacaklar haşa?) 

***  

SEÇİM ÖNCESİNDE ALAN TEMİZLİĞİ 

Dediğim gibi, eşit koşullarda dürüst ve adil bir seçimden umudu kalmamış olmalı ki, Cİ ortakları, özgür koşullarda namusluca seçim kazanmak (kazamazlarsa da efendice iktidardan çekilmek) yerine kurnazlıkla ve baskıyla kazanmayı hedefliyorlar; yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde ülkeyi cehaletin ve kötülüğün kıskacına alıyorlar, toplumu kutuplaştırıyorlar, seçime hazırlık olmak üzere alan temizliği yapıyorlar. 

Alan temizliğinin başında, seçimi yönetecek olan kurulların yeniden oluşumu geliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nin niteliği malum. Seçim Yasası’nda Nisan 2022’de yapılan değişiklikle ilçe seçim kurullarında “kıdemli hâkim” zorunluluğu kaldırıldı, kıdemsiz hâkimin atanması sağlandı. Atanacak kıdemsiz yargıçların, adliyeye Cİ örgütlerinden devşirilmiş eski avukatların olacağı sır değil. Bu yasa ile AKP Genel Başkanı’nın devlet olanaklarıyla seçim kampanyası yürütmesi de sağlandı; bu absürtlüğe, eşitsizliğe adaletsizliğe itiraz Anayasa Mahkemesi’nce reddedildi. Sadece kendine Müslümanlık böyle bir şey! 

Seçime yönelik alan temizliği kapsamında, düzensiz göçmenlerin ve sığınmacıların T.C. uyruğuna geçirilerek seçmen listelerine kaydedildiği de sır değil. Konuyla yakından ilgilenenlerin söylediğine göre bu yolla sadece İstanbul’da 300 bin dolayında yabancı uyruklu kişi seçmen listelerine kaydedildi. Aynı şekilde sahte seçmen üretimi de kuruntu değil vaka-i adiyedir. 

***  

ELEŞTİREL MEDYAYI SUSTURMA YASASI 

Alan temizliğinin medyaya ilişkin ayağında ise sansürün tahkim edilmesi var. Cİ iktidarı internet yayıncılığını düzenleyen yeni bir yasayı yürürlüğe soktu. Bu yasa ile Türk Ceza Yasası’nın 217’nci maddesine şöyle bir fıkra da eklendi: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.” 

Her şeyden önce, bu paragraftaki Türkçe dilbilgisi sefaleti, topluma reva gördükleri cehaletin kötülüğün yobazlığın ifadesi! Bir kere “gerçeğe aykırı bilgi” olmaz. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre bilgi: “1) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. 2) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. 3) İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat.” Bir sözcük örgüsü gerçeğe aykırı ise onun adı bilgi değil yalan, palavra, martaval vs olur. “Abdülhamit 33 yıllık saltanatında gram toprak kaybetmedi” palavrası gibi… Bilginin ne olduğunu bile bilmeyen siyasi cehaletle ne tartışılabilir ki? 

İkincisi, yalanı üreten değil yayan kişi suç işlemiş olacak. Bu da siyasi cehaleti ve kötülüğü tamamlayan hukuk cehaleti işte! 

Üçüncüsü, “dezenformasyonla mücadele yasası” diye pazarladılar; şu beş koşul birlikte gerçekleşirse suçun işlenmiş olacağını söylediler: 1) Yayılan haber gerçek olmayacak, 2) Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili gerçekdışı haber olacak, 3) Halk arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı taşıyacak, 4) Kamu barışını bozmaya elverişli olacak, 5) Bunlar aleni biçimde yapılacak.  

Bir de eleştirileri zayıflatmak için, beş koşulun beşinin birlikte gerçekleşmesinin çok zor olduğunu, dolayısıyla sansür endişesine yer olmadığını söylediler. Kim inanırsa artık!  

Aslında söyledikleri doğru. Gerçekten de bu beş koşulun birlikte gerçekleşmesi öyle kolay değil. Sade bir yurttaş veya bir muhalefet partisi beş koşulun beşini birden kotarıp kamu düzeni ve barışını bozamaz, ülke güvenliğini tehlikeye düşüremez. Böyle bir suçu ancak devlet gücünü elinde bulunduranlar işleyebilirler. Nitekim iktidarıyla medyasıyla gün aşırı bu suçu işliyorlar. Güncele ilişkin palavraların yanı sıra, Gezi Direnişi sırasında Kabataş’ta türbanlı bacının taciz edildiği, camide içki içildiği yalanını bile utanmadan tekrarlıyorlar. Sanki Cİ iktidarı kendi medyasının yalanlarını düşünerek çıkarmış gibi bu yasayı! Çünkü yasa hakkıyla uygulansa, kendilerinden ve medyalarından başka suçlu çıkmayacak ortaya… 

***  

Yasa hakkıyla uygulansa kendilerinden başka suçlu çıkmayacak ama elbette kendileri için çıkarmadılar bu faşizan yasayı; kendileri gibi düşünmeyen herkesi ve siyasi muhalefeti susturmak için çıkardılar. Aslında siyasal eleştiriyi suç saymak için böyle bir yasa çıkarmaları şart değildi. Türk Ceza Yasası’nda ve ilgili diğer yasalarda düşünce ifade ve basın özgürlüğü ile öteki temel hak ve özgürlükleri kullanılamaz hale getiren faşizan maddeler fazlasıyla var. Ama gün geliyor bu maddeler aşınıyor, meşruiyetini yitiriyor, yenilenmesine ihtiyaç duyuyor iktidarlar. Bu da öyle bir ihtiyaç.    

Yasanın sahipleri bir de suçu ve suçluyu yargının tespit edeceğini söyleyerek eleştirileri zayıflatmaya, endişe duyanları rahatlatmaya çalışıyorlar. Gezi davasındaki skandal kararlar, Ergenekon ve Balyoz davalarında üretilen sahte deliller, delile bile gerek olmadan “her ne kadar delil yoksa da ileride ortaya çıkması muhtemel delillere binaen mahkumiyetine” (Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesi kararı) gibi kararlar ortadayken, bu sözlere inanıp rahatlayan çıkar mı acaba? 

*** 

SUSTURAMAYACAKLAR! 

Dediğim gibi, böyle bir yasaya gerek yoktu ama mevcut yasa(k)lar yıprandıkları aşındıkları meşruiyetleri zayıfladığı için böyle bir yasa çıkardılar. Amaç, faşizmin kitabi tanımına uygun olarak, kendileri gibi düşünmeyen herkesi ve siyasi muhalefeti susturmak; kamusal tartışmanın ve diyalogun sınırını resmî kurumların açıklamalarına kadar daraltmak. Nitekim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulmuş. İletişim Başkanı sıfatını taşıyan zat, Amasra’daki grizu faciasıyla ilgili olarak, “dezenformasyona itibar edilmemesini,yalnızca bakanların ve resmî kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını” ihtar etmiş. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK’ün Cİ çoğunluğu da, bir milletvekilinin canlı yayında Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip okullarıyla ilgili haklı eleştirisinden dolayı TELE1’in yayını durdurmuş. Seçime yaklaşıldıkça kim bilir daha ne absürt sansür kararları alınacak! 

Bitirirken, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER’in bildirilerinde sıkça vurgulandığı üzere, “Askeri darbelere teslim olmadığımız gibi siyasal İslamcı faşizmin karanlığına da teslim olmayacağız. Kültürler ve halklar coğrafyası ülkemizin gerçekten demokratikleşmesi ve barışa kavuşması için darbelere, diktatörlüğe, hukuksuzluğa, devlet terörüne, baskıya ve sansüre, emek sömürüsüne, ayrımcılığa karşı mücadeleyi her meşru zeminde sürdüreceğiz.” 

Yazarın Dİğer Yazıları

 1. Alevilerin Kayyumlarla bitmeyen Sınanması
  İslam içi sayılmakla birlikte Alevilik, heterodoks (farklı) ve batıni bir inanç öğretisidir. Sünni ve Şii yorumuyla ortodoks (egemen) İslam mülk sahibi sınıfların iktidarını kutsayıp meşrulaştırırken Alevilik tarih boyunca mülksüzlerin, baldırı…
 2. İhvancı Hayalin İflası ya da 'Grand Strateji'
  ''Devletler arası siyasetin kadim kanunları, devletler arasında ezeli/ebedi dostlukların değil çıkarların olduğu yasası, dış politikada Firavun/Musa masallarıyla edilen duaya yer olmadığını sert bir şekilde anımsattı; “öldürmeyi iyi bilen” İsrail liderleriyle,…
 3. Kürtler Özgür Değilse..
  Şunu en başta vurgulayalım: İster devlet ister devletle savaşan bir örgüt; kim yapmış olursa olsun, sivil halkı hedef alan silahlı eylemler terör eylemidir. Köylerde, kasabalarda, kentlerin en kalabalık caddelerinde meydanlarında,…
 4. Tayyip Erdoğan Patavatsız mı?
  Entelektüel mahallenin kıdemlisi Murat Belge, Recep Tayyip Erdoğan’ın “patavatsızlık rekoru” kırdığını yazmış. Gerekçesi, Erdoğan’ın Mehmet Ali Çelebi’ye AKP rozeti takarken, kaç çocuğu olduğunu sorup tek çocuk yanıtı alınca, “Çocuk çok…
 5. Osmanlı Şanlı mı Kanlı mı?
  ''Hanedanın kendi içinde bile kan dökücü olduğunu; aile katliamını kanunlaştırdığını; 36 padişahtan 6’sının sonraki padişahın fermanıyla idam edildiğini; idam edilen padişahlardan Genç Osman’ın öldürülmeden önce bir de ırzına geçildiğini ve…
 6. Alim İlimle, Zalim Zulümle Yönetir
  SS’in “Erdoğan’ı kaybetmekten korkuyorum” sözlerini anımsatmış Çömez ve şu teşhisi koymuş: “Anksiyete bozukluğu. Akıllardan kolayca çıkmayan düşünce. Kaybetme korkusu. Ağır bir psikolojik travma halinde hepsi. Seçimi kaybettiklerinde bunları nasıl tedavi…
 7. Erdoğan 23 Seçimini de Kazanır mı?
  ''Her biri bir partiyi ve liderini yerin dibine geçirmeye yetecek bu sorunlar yumağına karşın AKP ve Erdoğan siyaset kulvarında en yakın rakibinin açık farkla önünde. Anketlere göre oy oranı yüzde 30’larda;…
 8. TSK Sınav Hırsızlığı ile Teslim Alındı
  “İstihbarat birimlerinin, Ankara Başsavcılığı’nın talebi üzerine yaptığı istatiksel analizlere göre, Gülen cemaati 2002-2013 yılları arasında, yani 17-25 Aralık 2013 sonrasına kadar tüm ÖSYM sınav sorularını çaldı; 500 bin kişi çalıntı…
 9. Siyasetçi Neden Yalan Söyler?
  ''Türkiye’de ekonomik buhranın en ağır mağduru (aynı zamanda yalana en çok maruz kalan) izler kitle, hakikat ile yalanı birbirinden ayıran çizgiyi tamamen hiçe saymak çaresizliğine düşmüş müdür, emin değilim. İzler…
 10. Siyasi yalanın Soylusundan soysuzuna
  ''Mitoman siyasetçi nasıl oluyor da pervasızca yalan söyleyebiliyor? “Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım desek, seçmenimiz inanır” itirafı mitoman siyasetçinin nasıl pervasızca yalan söyleyebildiği sorusunun yanıtı yerine geçer mi?''   Geçen yazıda dostlar…
 11. Yalancının Ampülü Yatsıdan Sonra Da Yanıyor
  ''Bana göre öne sürdüğü en parlak (hadi yalan demeyelim) yanlış bilgilerden biri de Amerika’yı Kolomb’tan önce Müslümanların keşfettiğini iddia etmesiydi. Aynen şöyle konuşmuştu: “Amerika’yı Kolomb değil Müslümanlar keşfetti. 1178’de Müslüman…
 12. Ukrayna: İnsanlık Vahşetle Sınanıyor
  Ukrayna’daki savaşta bir ay geride kaldı. Rusya’nın işgaliyle başlayan savaşın ne zaman nasıl biteceği öngörülemiyor. Kimin haklı kimin haksız olduğu sorusunun yanıtı, savaşa hangi pencereden hangi gözlükle bakıldığına bağlı. Savaşa emperyalist pencereler yerine işgale…
 13. Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaline Hayır
  Ukrayna’nın 1917 Bolşevik devriminden sonra “yapay bir devlet” olarak kurulduğunu savunan Putin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra palazlanan Rus sermayesinin ve faşizminin temsilcisi olarak, Sovyetler Birliği’ni değil, Çarlık Rusya’sını inşa peşindedir.…
 14. Yedisinden Yetmişe Erdoğan
  İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur! AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da vatandaşlara konuşurken yaşanan skandalı izlerken ilk olarak bu atasözü aklıma geldi. Aklıma başka atasözleri de geldi ama…
 15. Uğur Mumcu ve Abdi İpekçi'den Bugüne Medya
  Uğur Mumcu Marksist olmasa da, kapitalist piyasanın emrindeki ana akım medyanın terazisinde emek kefesinde duruyordu. Oysa 12 Eylül faşist darbesiyle girilen süreçte istikamet emek değil sermaye idi. Tekelleşen medya için…
 16. Adem'in Cehaleti ya da Öküz Altında Buzağı Aramak
   Sedef Kabaş’ın ve Sezen Aksu’nun başına gelenlere bakıp ülkenin geleceği adına kaygılanmamak mümkün değil. Sezen Aksu, yıllar önce söylediği “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı eserinde “Selam söyleyin o cahil Havva…
 17. Sahte Adnan Menderes Mektubu
  Adamın son vukuatı, son yalanı, 1961 yılında cuntacılar tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes’e dair. Menderes’in idam edilmeden hemen önce cuntacılara yazdığı rivayet edilen bir mektubu okudu. Makamınız rütbeniz toplumsal…
 18. Şahsım'ın Büyükelçiler Blöfü
  ''Sözgelimi “içişlerimize karışamazsınız” meselesi. ABD’nin Türkiye’nin içişlerine karışmasına on yıllardır çanak tutan, ABD ile birlikte Irak’ın, Suriye’nin ve Libya’nın içişlerine (oradaki hükümetleri devirmeyi planlayacak kadar karışan), Suriye ve Irak’ın içişlerine…

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…