'İsmini halkımızdan alan Suriye'yi terk etmeyeceğiz!'

14 Aralık 2012
'İsmini halkımızdan alan Suriye'yi terk etmeyeceğiz!'

Süryaniler Suriye'de yaşananlardan endişeli -Avrupa, ABD ve Türkiye'de yaşayan Süryani bireyler ve kurumlar ortak bir bildiri yayınladı. Suriye'de Birleşmiş Milletler ve Lakhdar Brahimi liderliğindeki uzlaşıcı çözümü desteklediklerini açıkladılar. Süryani sivil toplum örgütleri ve birçok Süryani'nin imzasıyla yayınlanan bildiride Suriye Ulusal Konseyi'ne bağlı milis kuvvetlerin kiliseler ve din adamları başta olmak üzere tüm Hristiyanları hedef aldığı belirtildi.

SURİYE'DE İSA MESİH'TEN BU YANA HRİSTİYANLAR VAR

Açıklamada, Ermeni ve Süryanilerin kiliselerinin tüm ülkede tahrip edildiği ve İsa Mesih'ten bu yana Hristiyanların yaşadığı Humus'ta çatışmalar nedeniyle Hristiyan varlığının silinmek üzere olduğu belirtildi. Suriye Ulusal Konseyi'nin uzlaşmayı reddeden ve dış müdahale ve savaşı savunan taraf olduğu vurgulanarak, bu muhaliflerin başta Hıristiyan, Kürt, Alevi, Dürzi ve laik Müslümanları temsil etmediği dile getirildi.

SURİYE'Yİ TERK ETMEYE KARŞIYIZ

Süryani Sivil Toplum Örgütleri tarafından kamuoyuna duyurulan bildiride başta Suriye olmak üzere tüm sorunlu Arap ülkelerinde Hristiyanların birliğinden yana olunduğu belirtilerek "Yeni bir Suriye çözümünde oluşacak özerk bölgelerde biz Süryanilerin de bir şekilde halk olarak temsil edilecek bir bölgeden yana olduğumuzu, bunu Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de savunduğumuzu kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Halkımızın vatanı olan ismimizi aldığımız ve ismini halkımızdan alan Suriye'yi terk etmeye karşıyız. Ancak zor şartlar altında yurdunu terk eden halkımıza insani yardımı, gerek Avrupa ülkelerinden gerekse Avrupa'da yaşayan halkımızdan talep ediyoruz. Özellikle Suriye iç göç sonunda başka bölgelere göç eden halkımız mensupları ve Lübnan'a göç eden tüm Hıristiyanlara yardımı burada belirtmek isteriz" denildi.

Açıklamanın tamamı ve imzalar şöyle:

BETHNAHRİN VE DÜNYA KAMUOYUNA

NO. 2

Temmuz 2012'de, Suriye'de gelişen durumla ilgili Avrupa, ABD ve Türkiye'de yaşayan Süryaniler olarak Baas diktatörlüğüne karşı olduğumuzu buna karşı "Allah-ü Ekber ve Cihat" nidaları ile terör estiren El Kaide, Müslüman Kardeşler ve Selefistlerin halkımız için büyük tehlike olduğunu tarihimizdeki Sayfo tecrübelerinden bildiğimizi söylemiştik. Bu çerçevede BM liderliğinde Kofi Annan Planı'nın uzlaşma ve barışçı bir şekilde hayata geçirilmesinin tek geçerli yol olduğunu kamuoyuna ilan etmiştik.

Maalesef durum daha da kötüye gitti. Başta 1915 Süryani, Ermeni Soykırımından dolayı Halep'e göç etmek mecburiyetinde kalan Ermeni ve Süryanilerin kiliseleri tahrip edilmiş, öldürülmüş. İslamcı güçler din adamlarını öldürmüş, kaçırmış, insanlarımızın tarihte çokça gördüğü gibi Irak ve TC'de olduğu gibi fidye karşılığında serbest bırakma iddiası ile kaçırılmış haraç alınmış öldürülmüştür.

Halkımızın Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgelerde Kürtlerin yönetimi almasından sonra göreceli bir güvenlik olsa da iç savaşın getirdiği ekonomik yıkım ve belirsizlik halkımızın gerek Suriye içinde gerekse Lübnan, Ürdün ve TC ve başka ülkelere zor şartlar altında göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Öyle ki Isa-Mesih, Havari Paulus ve Petrus zamanından beri Hıristiyanların yaşadığı Humus'ta Hıristiyan neredeyse kalmamıştır.

Tek taraflı olarak uzlaşmayı reddeden ve dış müdahale ve savaşı savunan SUK'u (Arap aleminde bilinen Adı ile Meclisi Stanbul) tek taraflı destekleyen ABD ve AB bile bu muhaliflerin başta Hıristiyan, Kürt, Alevi, Dürzi ve laik Müslümanları temsil etmediğini kabul etmiş ve bu sefer Katar'da yeni bir muhalefet örgütü kurulmasına destek vermiştir. Bu koalisyonda Hıristiyan halkımızı ve arzularını temsil etmemektedir. Daha evvel laik (!) bir Sünni'yi, sonra kimseyi temsil etmeyen bir Kürdü, en sonrada gene Hıristiyanları temsil etmeyen bir Hıristiyan asıllı birini SUK başına seçme bir gün sürmüş yeni kurulan koalisyonun başına bir imam seçilmesi yeterince öğreticidir. Savaş suçları işleyen İslamcı katillerin başarıları karşısında bu koalisyon eski SUK'tan daha da İslamcı eğilimlidir. Artık İslamcı canileri cici göstermek için Galyon, Seyda ve Sabra yerine imam seçilmesi maskeyi düşürmektedir. Özellikle Avrupa ve ABD kamuoyu için pazarlanan sözüm ona laik muhalefet bir imamı seçerek gerçek yüzünü göstermiştir.

Ekim ayında Almanya'nın Gütersloh şehrinde toplanan çeşitli Süryani örgüt temsilcileri din adamları bazı Süryani şahsiyetlerin katıldığı konferans tüm Süryanileri (Aram, Asur, Keldo) temsil etmemesi ve özellikle Suriye'deki Süryanileri temsilen zayıf olduğu bir konferans olsa da Süryaniler arasındaki başta isim tartışmaları olmak üzere sorunları çözmek için bir Akil Adamlar Komitesi seçmeyi kararlaştırmış ve açık bir oylama ile oybirliği ile Peder Şemun Bagandi, Kenan Araz ve İbrahim Seven ile TC'de yaşayan iki kişi seçilmiş ve ilk toplantısında bu komitenin çeşitli ülkelerden Süryani (Aram, Asur, Keldo) aydın uzlaşmacı kişilerle genişletilmesi kararlaştırılmıştır.

Biz aşağıda imzaları olan Süryaniler (Aram, Asur, Keldo) olarak Suriye'de BM ve Lakhdar Brahimi liderliğindeki uzlaşıcı çözümü desteklediğimizi kamuoyuna açıklarken, Ortadoğu'da İslamcı katillerin kol gezdiği başta Suriye olmak üzere Hıristiyanların birliğinden yana olduğumuzu bildirirken yeni bir Suriye çözümünde oluşacak özerk bölgelerde biz Süryanilerin de bir şekilde halk olarak temsil edilecek bir bölgeden yana olduğumuzu, Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de savunduğumuzu kamuoyuna açıklamak istiyoruz.

Halkımızın vatanı olan ismimizi aldığımız Suriye'den ve ismini halkımızdan alan Suriye'yi terk etmeye karşıyız. Ancak zor şartlar altında yurdunu terk eden halkımızın evlatlarına insani yardım için gerek Avrupa ülkelerinden gerekse Avrupa'da yaşayan halkımızdan destek talep ediyoruz. Özellikle Suriye iç göç sonunda başka bölgelere göç eden halkımız mensupları ve Lübnan'a göç eden tüm Hıristiyanlara yardımı burada belirtmek isteriz.

Bilinen tarihleri dolayısı ile Türkiye cumhuriyeti Katar ve Suudi Arabistan'ın Süryani halkının ve Hıristiyanların dostu olmayacağı açıktır. Sonuncuları 1895, 1909 ve 1915 Soykırımlarını yapan Osmanlı Türk devleti ve şimdiki devamı, jenosidi inkar ederken aynı zamanda İslamiyet'ten 200 yıl evvel inşa edilen Mor Gabriel Manastırımızın arazisini gasp etmekte iken dostumuz olmayacağı açıktır. Haç taşıma ve İncil bulundurmanın yasak olduğu Suudi Arabistan'ın ise Hıristiyan dostu olamayacağını özellikle ABD ve Avrupa kamuoyuna açıklamak isteriz.

ALMANYA SÜRYANİ FEDERASYONU (HSA) (ALMANYA)

TURABDİN SÜRYANİ AKADEMİK BİRLİĞİ (BETHNAHRIN)

SÜRYANİ DEMOKRATİK BİRLİĞİ (AVRUPA)

HAMBURG MOR GABRİEL DERNEĞİ (Almanya)

KUMLA SÜRYANİ KÜLTÜR DERNEĞİ (İsveç)

Belçika Asuri Enstitüsü

Kaşo Shemun Bagandi (Almanya)

Dayroyo Samuel Boniface (Panasi) (Belçika)

Attiya Gamri (Hollanda)

Schamiram Ayaz (Almanya)

Hanna Beth-sawoce (İsveç)

Ibrahim Seven (Almanya)

Denho Özmen (İsveç)

Shabo Boyacı (Türkiye)

Dr. Matay Beth Arsan (Almanya)

George Aryo (Hollanda)

Cem Erçin (Türkiye)

Ferit Altınsu (Türkiye)

Kuryo Maytab (Almanya)

Sait Arslanlar (Türkiye)

Soner Önder (İngiltere)

Abut Can (Almanya)

Circis Şimşek (Almanya)

Habib Rimmo (İsviçre)

Kenan Araz (Almanya)

Ferit Sağ (Almanya)

Hanna Can Kerkinni (ABD)

Ankido Bakhdi ( Hollanda)

Yusuf Bahdi (Hollanda)

Emanuel Poli (İsveç)

Nahro Beth-Kinne (Belçika)

İsa Nahroyo Acan (Almanya)

Metin Akyol (Almanya)

Sabri Malke (Almanya)

Fehmi Aykurt (Almanya)

Dr .Yusuf Güney (Avusturya)

Yusuf Haddadoğlu (Avusturya)

Aslan Gabriel (Avusturya)

Amanuel Akbas Rhawi (İsviçre)

Ayub Danho (Bethnahrin)

Elizabet Kurt (Bethnahrin)

Dr. Zeki Athour (Avustralya)

Numan Ogur (Almanya)

Turan Gulo (Hollanda)

Suat Arslanlar (Hollanda)

Robert Rhawi (Hollanda)

Gabriel Sara (İsviçre)

Aysu Tavşan (Türkiye)

Kermo Raeda (İsveç)

Hamurabi Beth Shammas Stayfo (Bethnahrin)

Ide Philippe Sawa (Fransa)

Sanharip Korkis (Hollanda)

Ninos Korkis (Hollanda)

Daniel Bethrube Oktay (Türkiye)

Besim Aho (İsveç)

Sait Eser (İsveç)

Morris Dal (Almanya)

Mutlu Sefer Rüya (İsveç)

Musa İde (Belçika)

Nivart Bakircioğlu (Türkiye)

İsa Bakır (Hollanda)

Josef Kopar (İsveç)

Besim Altundağ Barhe (ABD)

Gebro Ayaz (Almanya)

Gabriel Uygur (Hollanda)

Musa Konaç (İsviçre)

İshak Gösteriş Adö (İsviçre)

Bobil Brahim (İsveç)

Fikri Göksal (İsveç)

Abut Buğday (Almanya)

Cemil Konutgan (Almanya)

Adnan Oyal Awrohum Geliyo (Almanya)

Lahdo Hanna (Hollanda)

Lahdo Sağ (Almanya)

Naum Melo (Bethnahrin)

Aydın Arslan (Belçika)

Aydın Ünval (Belçika)

Omar Chammoun (Belçika)

George Mousa (Hollanda)

Hanna Hanna (Hollanda)

Adnan Challma Kulhan (Hollanda)

 

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…