Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor

18 Ocak 2020
Elon Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi planlıyor

Tesla, SpaceX ve The Boring Company ?irketleriyle bilinen Elon Musk, Starship planlar?yla ilgili 'ç?lg?n' bir detay? daha payla?t?. Elon, 2050 y?l?na kadar 1 milyon insan?n Mars’a ula?aca?? fikrini onaylad?.

Tesla, SpaceX ve The Boring Company ?irketleriyle bilinen Elon Musk, 17 Ocak’ta att??? bir tweet ile birlikte insanlar?n çok gezegenli ya?ama geçi? yapabilmeleri için y?l ba??na fazlas?yla megaton gerekti?ini söyledi. Ard?ndan Elon’un takipçileri, SpaceX’in günde kaç uçu? gerçekle?tirmeyi planlad???n? sordu. 

Webtekno'nun aktard???na göre Elon Musk, Starship’in tasar?m amac?n?n günde 3 uçu? yapmak oldu?unu söyledi. Fakat as?l heyecanland?ran ?ey Musk’?n yapt??? bir iki hesap de?il, takipçisinin yapt??? bir hesapt?. Musk’?n takipçisinin yapt??? hesaba göre günde 3 uçu? demek, 2050 y?l?na kadar 1 milyon insan?n Mars’a gitmi? olmas? demek oluyordu.

 

?Elon Musk da takipçisinin payla?t??? bu heyecan verici ufak hesaba yaln?zca ‘Evet’ yan?t?n? verdi. 

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…