12 Mart 1971 darbesinin 50. yıldönümü: Hiçbir sorumlu hesap vermedi!

12 Mart 2021
12 Mart 1971 darbesinin 50. yıldönümü: Hiçbir sorumlu hesap vermedi!

Dönemin Genelkurmay Başkanının, “Sosyal uyanış, iktisadi gelişmeyi aştı” diyerek, gerekçesini açıkladığı 12 Mart Darbesinin üzerinden elli yıl geçti.

İktisadi gelişmeyi sağlamak yerine, sosyal uyanışı bastırmayı tercih edenler; hakça paylaşımı, bağımsız bir vatanda özgürce yaşamı isteyen işçileri, gençleri, aydınları, sanatçıları işkenceden geçirip zindanlara doldurdular. Devrimci gençleri kurşuna dizip, darağaçlarında ipe çektiler.

*Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur, Fotoğraf: AA 

12 Mart 1971 askeri darbesinin 50.ci yıldönümünde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) açıklama yaptı.

"Demokrasi, insan hakları, hukuk alaşağı edildi"

İHD'nin 12 Mart'ın yıldönümünde paylaştığı açıklaması şöyle:

"12 Mart 1971 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri adına hareket eden Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verildi. Muhtıraya uygun olarak ve aksi halde askerin yönetime resmen el koyacağı tehdidi ile Süleyman Demirel başkanlığındaki hükûmet istifa ettirildi ve darbe anlayışına denk düşen yeni bir hükümet oluşturuldu.

"Sıkıyönetim ilanı ile Nisan 1971'den itibaren darbe kendisini daha fazla hissettirmeye başladı. Demokrasi, sivil siyaset, insan hakları, hukuk alaşağı edildi. Adil yargılanmadıkları ve suçsuz yere idam edildikleri bu gün hükümet tarafından dahi kabul edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972'de idam edildi. 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının, 18 Mayıs 1973'te İbrahim Kaypakkaya'nın öldürülmesi, aydın ve yazarların tutuklanmaları ve işkence görmeleri, demokratik kurumların kapatılması da yine 1971 darbesinin icraatlarından sadece birkaçı.

"Halen hiçbir sorumlu hesap vermedi"

"Darbelerin ve darbecilik mantığının siyasette ve yönetenlerde gördüğü kabul ve toplumun yeterli tepkiyi verememesi, ardından 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 15 ve 20 Temmuz'u ve devamını getirdi. Yönetenler sıkıştıkları her noktada darbelere sığınarak kendilerini koruma altına aldılar, demokrasiyi, insan haklarını, hukuku hiçe saydılar.

"Bizler biliyoruz ki gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma yaşanmadan ne darbelerin ne de darbecilik mantığının yaşamımızdan çıkması mümkün değil. 12 Mart darbesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. Halen hiçbir sorumlu hesap vermedi. Bu nedenle, bir yıl dönümünde daha; sivilleşme, özgürlük, demokrasi ve adalet isteyen herkesi 12 Mart ve devamındaki darbelerin sorumlularından hesap sormaya çağırıyoruz."

ADAM-DER: Darbeler sosyal ve siyasal yaşamda büyük tahribatlara yol açtı, ancak en büyük tahribatı, 15-16 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimini “Allah’ın Lütfu” sayıp, kendi darbesini yapan ve bugünkü tek adam diktatörlüğünü kuran, bugünün iktidarı yaptı/yapıyor.

ADAM-DER'in Kadıköy İskele meydanında yaptığı açıklama şöyle devam ediyor:

9 yıl sonra hak ve özgürlük talepleri, yeniden çok daha geniş biçimde ortaya çıktığında, yine ABD patentli yeni darbe, benzer gerekçelerle ve bu sefer çok daha ağır biçimde toplumun üzerine çöktü.

Türkiye bu darbelerle hesaplaşamadığından, daha sonraki yıllarda 28 Şubat 1997’deki gibi örtülü darbeyi, 15-16 Temmuz 2016’da da başarısız darbe girişimini yaşadı.
Bütün bu darbelerin ortak yanı; ABD ile bağlantılı olmaları ve özgürlüklere ve sola düşman olmasıydı. Daha fazla demokrasi, daha iyi bir yaşam isteyen bunun için mücadele eden emekçilerin sendika, parti ve derneklerine karşı duyulan düşmanlıktı. Her darbe döneminde emekçiler büyük hak kayıplarına uğrarken, büyük sermayenin karlarının katlandığına, emperyalist tekellerin ülke üzerindeki kontrollerinin arttığına ve özellikle ABD’nin yeni imtiyazlar kazandığına tanık olduk.

12 Mart darbesi önemlidir, çünkü; ülkemizin bugüne kadar görebildiği en özgürlükçü anayasa olan 1961 Anayasasını ve o ortamda gelişen örgütlü halk hareketini yok etmek üzere başlatılmış gerici saldırının ilk adımıdır. Bu saldırı, aynı zamanda cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kazanılmış tüm ilerici değerlerin yok edilmesini de hedeflemektedir.

Darbeler sosyal ve siyasal yaşamda büyük tahribatlara yol açtı, ancak en büyük tahribatı, 15-16 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimini “Allah’ın Lütfu” sayıp, kendi darbesini yapan ve bugünkü tek adam diktatörlüğünü kuran, bugünün iktidarı yaptı/yapıyor.

20 Temmuz 2016’dan bu yana ülkemiz sivil bir darbe dönemi içinde yaşıyor. Bugünün sivil darbesi, askeri darbelerle başlayan gericiliğin devamıdır ve o darbelerin açtığı yoldan yürümeye devam etmektedir.

Diğer darbe dönemlerinde olduğu gibi bugün de hukuksuzluğun, devlet terörünün, işkencenin, emek sömürüsünün, baskı ve sansürün, yolsuzluğun, farklı kimlik, inanç ve kültürleri inkâr ve asimilasyonun, ayrımcılık ve nefretin zirvede olduğu günleri yaşıyoruz.

*
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış askerler olarak, tüm askeri darbeler gibi sivil darbeyi de lanetliyor ve ülkemizin gerçek anlamda demokrasiye ulaşması için ayrımsız tüm darbelerle hesaplaşılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Darbelerin temel hak ve özgürlüklere, emek barış ve demokrasi güçlerine verdiği zararın bilinciyle, her türlü askeri ve sivil darbeye, diktatörlüğe, savaşa karşı olduğumuzu, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerine teslim olmadığımız gibi, siyasal İslamcı faşizmin karanlığına da teslim olmayacağımızı bildiriyoruz.

ADAM-DER olarak, kültürler ve halklar coğrafyası ülkemizin gerçekten demokratikleşmesi ve barışa kavuşması için, tüm emek, barış ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…