Milyonlarca insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya!

20 Nisan 2021
Milyonlarca insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya!

200’ü aşkın insani yardım örgütü, dünya çapında 34 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Yardım örgütleri, hükümetlere açlıkla mücadeleye acil destek verme çağrısında bulundu.

Kapitalist sistemin belirli bir toplumun içinde ve ülkeler arasındaki, metropollerle geri bölgeler arasındaki eşitsizliği kat be kat artırdığı günümüzde, pandemi de  bu eşitsizliğin ve yoksulluğun artmasında rol oynamakta ve insanlar artık açlıkla karşı karşıya gelip varlığını sürdüremez noktaya gelmektedir.  Amerika ve Avrupa'daki zengin kapitalist ülkeler kendi toplumlarına ulusal gelirlerinin yüzde-10'undan fazla maddi yarıdmda bulunurken yoksul ülke yönetimlerinin aktardığı kaynak yüzde-1'i bile bulmamaktadır.

DİSK-AR'ın hazırladığı "Dünyada ve Türkiye'de Covid-19'un Sosyal ve Ekonomik Etkileri ile Mücadeleye Ayrılan Kaynaklar" başlıklı rapora göre, Kovid-19 pandemisi sürecinde dünyada toplam 7,9 trilyon dolar nakit destek harcaması yapıldı, nakit desteklerin ülke gruplarına göre dağılımında büyük eşitsizlikler söz konusu oldu. Zengin ülkelerin yurttaşlarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 12,7’si düzeyinde nakit harcama ve gelir desteğinde bulunurken, orta gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 3,6'a gerilediği, yoksul ülkelerde ise yüzde 0,6’a düştüğü belirtildi. Aynı oran Türkiye’de ise yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Dünya genelinde 200'ü aşkın yardım örgütü, hükümetleri küresel çapta milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ölümcül açlık tehlikesi konusunda uyardı. Aralarında Save the Children, World Vision, Care ve Islamic Relief gibi örgütlerin bulunduğu yardım kuruluşları, kaleme aldıkları açık mektupta hükümetleri yoksullara ve açlık çekenlere daha fazla destek vermeye çağırdı.

Mektuba imza koyan örgütler, açlık çekenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti. Önü alınacak adımlar atılmayan silahlı çatışmalar, iklim krizi ve eşitsizlik problemlerine eklenen korona pandemisinin dünyanın birçok yerinde kıtlığa neden olduğunun belirtildiği mektupta, aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu 34 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna olduğu kaydedildi.

58 ülkede 174 milyon kişinin yeterli gıdayı temin edemediği belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre bu rakamın, yıl içinde 270 milyona çıkabileceği ifade edildi.

Yemen, Afganistan, Etiyopya, Güney Sudan, Burkino Faso, Kongo, Honduras, Venezuela, Nijerya ve Haiti’de insani yardım çalışanlarının insanları her gün hayatta tutmak için bir mücadele verdiğine dikkat çeken mektupta, insanların yaşamlarını idame ettirmeleri için gerekli imkanların ellerinden alındığı vurgulanarak, "Bu insanlar açlık çekmiyor, bu insanlara açlık çektiriliyor" denildi. En çok kadınların ve kız çocuklarının durumdan muzdarip olduğu belirtildi.

Geçen Şubat ayında BM’ye bağlı örgütler, ihtiyaç sahipleri için 5 milyar 500 milyon dolar ek yardım çağrısında bulunmuştu. Mektupta, bu miktarın dünya çapında ülkelerin bir güne denk gelen askeri harcamalarının toplamından az olduğuna dikkat çekildi.

Bir yıl önce BM’nin bu yönde ihtiyaç duyulan meblağ olarak açıkladığı 7 milyar 800 milyon Doların ise, içinde bulunduğumuz yıl içinde yalnızca yüzde beşinin temin edildiği belirtiliyor. 2019 Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019 raporuna göre, yıllık küresel askeri harcama 1 trilyon 900 milyarı bulmuştu.

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…