İş Cinayetleri Durmak Bilmiyor

8 Eylül 2021
İş Cinayetleri Durmak Bilmiyor

Bu ülkede çok sayıda işçi iş cinayetlerinde ölüyorsa, bu çalışma koşullarının ne kadar kötü olduğunu, sömürünün ne kadar yoğun yaşandığını gösterir. Çünkü iş koşullarının iyileştirilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması da patrona göre karı azaltan bir faktördür. Ağır sömürü üzerinden sürekli büyüyen sermaye, ardında kocaman bir işçi mezarlığı bırakıyor.

Soma maden işçilerinin katliamında dönemin başbakanı sıfatıyla Erdoğan 1800’lerden örnekler vererek, kölece çalışma koşularını ifade etmiş, işin ''fıtratında var'' demişti. Sermaye sömürüsüne bu dinsel kalkan (fıtrat) anlayışı bugünkü diktatörlük koşullarında azgın bir şekilde devam ediyor.  Dünyanın en zengin kapitalistlerinden biri olan Warren Buffett’ın “sınıf savaşı var, tamam ama savaşı veren benim sınıfım, zenginler sınıfı ve de kazanıyoruz” ifadesinin zımni bir anlatımı.. Ve tabi aynı zamanda işçi sınıfının mücadelesinin sermayenin artan saldırganlığı karşısında ne kadar geri kaldığını ortaya koyuyor. Marx’ın Romalı kölenin “zincirlere” vurulduğu, işçinin kapitaliste “görünmez bağlarla” bağlı olduğu tespitindeki 'görünmez bağlar bugün görünür hale geldiği halde.

**

Ağustos ayında 11’i çocuk işçi olmak üzere toplam 174 işçi, iş güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Ağustos ayında en az 174, yılın ilk sekiz ayında ise en az 1.494 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

174 emekçinin 150’si ücretli (işçi ve memur), 24’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçi, 167’si erkek işçidir. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, sağlık ve konaklama işkollarında meydana geldi.

On altı göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti. 6’sı Suriyeli, 4’ü Rusya vatandaşı, 3’ü Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı ve 1’i İranlı.

Ölümler en çok tarım/orman, inşaat/yol, taşımacılık, sağlık, metal, güvenlik, ticaret/büro, konaklama, enerji, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, gemi/tersane, kimya ve ağaç işkollarında meydana geldi.

 

• Tarım işkolunda 21 işçi ve 16 çiftçi hayatını kaybetti.

• İnşaatlarda neredeyse her gün biriş cinayeti meydana geldi.

• Covid-19 nedenli ölümlerdeki artış nedeniyle sağlık işkolunda ölüm sayısı 12.

En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, covid-19, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, elektrik çarpması, zehirlenme/boğulma, şiddet ve intihar.

• 16 tarım ve 11 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

• Covid-19 nedenli ölümler artıyor. En az 22 işçiyi Covid-19 nedeniyle kaybettik.

• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 13’ü yüksekten düşme nedenli.

11 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, ticaret, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 44 emekçi bulunuyor: Çiftçiler ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, metal, enerji, taşımacılık, gemi, sağlık, konaklama, güvenlik ve belediye işçileri.

Ağustos ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 5’i (yüzde 2,9) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler tarım, eğitim, metal, sağlık ve belediye işkollarında çalışıyordu. 

Kaynakça

https://www.isigmeclisi.org/

 

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…