MEHMET ÖZGEN

Fareler, Muktedirler ve Seçim
Mehmet Özgen

Fareler, Muktedirler ve Seçim

''Ancak halk iradesinden, tarihin kenefine süpürülmekten korkan bu gasp ve soygun çetesi her şeyi yapabilir. Çünkü Nazım'ın dediği gibi 'hiç bir korkuya benzemez halkını satanın korkusu.' Satmanın dışında, cinayetlerle, katliamlarla…

12 Mayıs 2023
 TİP’in kararı, HDP’nin Çengiz Çandar Tercihi
Mehmet Özgen

TİP’in kararı, HDP’nin Çengiz Çandar Tercihi

TİP’in seçimlere İttifak içinde, Yeşil-Sol Partiden ayrı olarak kendi logosuyla girme kararı, buna karşılık HDP’nin Hasan Cemal’i ve özellikle Cengiz Çandar’ı aday göstermesi üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar, yakın…

28 Nisan 2023
Faşizm ve İç Savaş
Mehmet Özgen

Faşizm ve İç Savaş

Erdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze alan bir politika izledikleri bugün daha net görünüyor. Emareler, eğilimler daha belirgin. Elbette ki iç savaş iki karşıt…

30 Haziran 2022
Devrimci durum ve Emek Cephesi
Mehmet Özgen

Devrimci durum ve Emek Cephesi

Devrimci siyaset kurulu düzen içinde ‘’daha iyi bir toplum’’ mücadelesi yürütmek değildir. Böyle görüldüğünde mücadele ve siyaset rutin bir prosedüre ya da protestoculuğa indirgenmiş olur. Devrimci siyaset verili olanı daha…

8 Kasım 2021
Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP
Mehmet Özgen

Kurucu Meclis, Halk ittifakı ve HDP

Bugün bizde 2001’in Arjantin durumu yok; mafyala?m?? fa?ist bir rejim var. Bu nedenle, böyle bir otokratik rejimin cenderesindeki bir ülkede Kurucu Meclis, sadece bir anayasa yap?m yöntemi olamaz. Ülkenin ve…

23 Eylül 2021
Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği
Mehmet Özgen

Mihri Belli’den kalan: Devrimin güncelliği

''Geçmişin devrimcilerini, sosyalist eylemcilerini, sadece yaşamlarını devrime adadıkları için değil, örnek mücadeleleri ve harekete düşünsel ve pratik katkıları ile de değerlendirmeli ve anmalıyız. Bu, öncelikle, onların pratiklerini eleştirel süzgeçten geçirerek…

16 Ağustos 2021
Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar
Mehmet Özgen

Güzel bir insan, kararlı bir devrimci: Şaban Ormanlar

Şaban Ormanlar entelektüel birikimi olan, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde özverili katkıları kadar marksist hareketteki teorik tartışmaları da takip eden onurlu, dürüst bir insan ve kararlı bir komünistti. Onu ilkin TRT…

13 Temmuz 2021
Faşist MHP Kapatılmalıdır!
Mehmet Özgen

Faşist MHP Kapatılmalıdır!

Bu partinin mafya liderleri ile, eski kontrgerilla artıkları ve Susurluk çetesi ile iç içe geçtiği, dolayısıyla, hem insanlığa karşı, hem de mafyatik suçların ODAĞI olduğu görünen bir gerçek. Peki, bunlar…

4 Temmuz 2021
Finale  Doğru
Mehmet Özgen

Finale Doğru

Biliyorsunuz iktidarın, içeriği artık ayan beyan olan 2023 hedefi var.. Cumhuriyeti 100. cü yılında ilga edip onun yerine otokratik islamcı bir devletin ilan edilmesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da tek-adam…

26 Nisan 2021
Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)
Mehmet Özgen

Yeni-Osmanlı Galaksi İmparatorluğu:)

Kainatın efendisine naçizane teklifimiz şudur ki, Aya gidecek ilk kafile, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için ‘’cep telefonu ile görüştüğünü’’ ortaya koyan İÜ Deniz Bilimleri Fakültesi…

13 Şubat 2021
Demokrasi Manifestosu, Geçici Hükümet’le Erdoğan’sız seçim!
Mehmet Özgen

Demokrasi Manifestosu, Geçici Hükümet’le Erdoğan’sız seçim!

Bugün Türkiye halklarını ve emekçilerini sadece Covid-19 virüsü tehdit etmiyor. Ondan daha tehlikeli, ilki karşısındaki savunma mekanizmalarını da yok etmekte olan bir başka virüs faşizmdir. İşte buna karşı cesareti kuşanmış…

11 Aralık 2020
Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı
Mehmet Özgen

Seçimler Amerikan toplumundaki yarılmayı açığa çıkardı

Pensilvanya’daki seçimleri önde bitirmesiyle 20 delege daha kazanması kesinleşen Biden, 46. ABD başkanı olarak anılmaya başlandı bile. Şimdiki tartışma, Trump’ın White House’tan nasıl çıkartılacağı üzerine. Bilindiği gibi, 65 milyonu aşkın…

11 Kasım 2020
Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’
Mehmet Özgen

Egemen paradigmanın içindeki ‘Muhalefet’

Öznel müdahalenin öncelikle yönelmesi gereken hedeflerden biri, bütün hareketlerde, ama özellikle emek hareketinde emekçi demokrasisini (proleter demokrasiyi) örgütlemek yerine kendi grupsal iktidarını örgütleme anlayışıdır. Bunun devrimci Marksizmle bir alakası yoktur.…

3 Eylül 2020
Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu
Mehmet Özgen

Devletin emperyalist siyaseti, faşizm ve Kürt sorunu

Krizin görüngülerinden biri ABD hegemonyas?n?n çökmekte olu?u. Büyük ihtimalle hegemonya krizi çoklu seçeneklerle uzun süre devam edecek. Bu seçenekler ?imdilik Çin, Rusya, Hindistan olarak görünüyor. Bölgesel hegemonya mücadelesi içinde olanlar…

8 Temmuz 2020
Dayanışma
Mehmet Özgen

Dayanışma

Sosyalist politika, geleceği bugüne izdüşüren bir yaklaşımla hareket eder. Bir başka deyişle onun temeli, alternatif bir toplumsal ilişki biçimini geliştirmektir. Bu ilişki biçimi, egemen ilişki tarzına karşıt alternatif nüve olarak…

21 Mayıs 2020
AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?
Mehmet Özgen

AKP-MHP’li vekiller deyyusların ‘siyasi’ temsilcileri mi?

Bu iktidara kar?? direni? anayasal bir hakt?r ve me?rudur. Ait oldu?u yere, tarihin çöplü?üne gönderilmesi ya?amsal oldu?u kadar art?k ahlaki bir sorundur. Fezlekesini yazman?n zaman? çoktan geçti bile.. ?nfaz yasas? koronavirüse…

16 Nisan 2020
Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!
Mehmet Özgen

Cumhuriyeti mi, tasfiyesini mi kutluyorsunuz!

Zira Cumhuriyetin ilkeleri, başta laik sistem, onun birincil uygulama alanı eğitimin akla ve bilime dayalı temelleri yok edilmiş durumda. Devlet aygıtları islamileştirilmiş, cumhuriyet ordusu, Son Suriye harekatının da gösterdiği gibi,…

31 Ekim 2019
Marksist Devrimci olarak Mihri Belli
Mehmet Özgen

Marksist Devrimci olarak Mihri Belli

16 Ağustos 2011'de aramızdan ayrılan Mihri Belli'yi, devrimci eylemin önde gelen simalarından ve önderlerinden biri olarak anıyoruz.. Aşağıdaki yazı O'nun yoldaşlarından Mehmet Özgen'e ait. Özgen, bu yazıyı Mihri Belli'nin ardından 2012…

16 Ağustos 2019
Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı
Mehmet Özgen

Cumhur ittifakı değil Cürüm ittifakı

Demokrasiye, özgürle?meye en çok ihtiyac? olanlar, elbetteki emekçi s?n?f ve katmanlard?r, kad?nlard?r.. Bu nedenle, Emek ve Kad?n Cephesi, anti-fa?ist mücadelenin, kürt halk?n?n da taleplerini kapsayan demokratik cumhuriyet mücadelesinin itici gücü olarak…

13 Mayıs 2019
İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet
Mehmet Özgen

İkili kriz: hem iktidar hem muhalefet

Ortada giderek gerçekli?i su yüzüne ç?kmakta olan bir iktisadi kriz olmas?na, bunun da diktatörlü?ü beka endi?esine sürüklemesine ve toplumun her türlü hile ve bask?ya ra?men direncini sürdürüyor olmas?na kar??n, muhalefet…

27 Şubat 2019

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…