ÇETIN ALI NERGIS

Geleceğimizi, doğal afetleri toplu cinayete çevirenlerin elinde bırakmayacağız!
Çetin Ali Nergis

Geleceğimizi, doğal afetleri toplu cinayete çevirenlerin elinde bırakmayacağız!

Boşu boşuna, ölümüne, yok olmacasına bekledik. Tıpkı, demokratik hak ve özgürlüklerden elde kalmış son kırıntıların birer birer yok edilip, tek adam rejiminin inşasını seyrettiğimiz gibi. Muhalefetin bu gidişe mutlaka bir…

10 Şubat 2023
Militarizm eleştirisi içermeyen bir demokrasi mücadelesi olur mu?
Çetin Ali Nergis

Militarizm eleştirisi içermeyen bir demokrasi mücadelesi olur mu?

Toplumun en geniş kesimlerinin, yani emekçilerin hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir demokrasi arzuluyorsak, militarizmi eleştirmek, onunla hesaplaşmak zorundayız. Darbelerle bile hesaplaşamamış bir ülkede sistemin temeline yönelik bir eleştiri ve…

12 Kasım 2022
Bir Seçime Yaklaşırken, İki Dernek, İki Farklı Tutum
Çetin Ali Nergis

Bir Seçime Yaklaşırken, İki Dernek, İki Farklı Tutum

...yakın geleceğimizde kaçınılmaz biçimde toplumun yapacağı seçimdeki iki seçeneğe de denk düşüyor. Hakça paylaşımı, barışı, özgür ve eşit biçimde birlikte yaşamı savunan, şiddetten ve savaşlardan arınmış bir dünya ütopyasını büyütenlerin dünyasından…

23 Ekim 2021
Demokrasi Konferansı;  Yeniden Kuruluş İçin Halkçı Bir Seçenek Öneriyor
Çetin Ali Nergis

Demokrasi Konferansı; Yeniden Kuruluş İçin Halkçı Bir Seçenek Öneriyor

Demokrasi Konferansı’nda da dile getirilmiş ve yıllardır mücadele alanlarında büyütülmüş özlemlerin Türkiye’sini inşa edecek bir Demokrasi Hareketi için çalışmak bugünün devrimci görevidir. 24 Haziran günü İstanbul’da toplanan Demokrasi Konferansı’nda Demokratik…

10 Temmuz 2021
Gerici Kuşatma Karşısında Sanatın ve Sanatçının Sorumluluğu
Çetin Ali Nergis

Gerici Kuşatma Karşısında Sanatın ve Sanatçının Sorumluluğu

Tiyatro, ortaçağ Avrupa’sında uzun bir süre feodal devletlerin iktidarının en büyük gücü, kilisenin kontrolünde varlığını sürdürebilmişti. Bugün de insanları yurttaşlık bilincinden uzaklaştırıp, ümmet haline getirmeye ve ortaçağ karanlığına geri götürmeye…

26 Mart 2021
Shakespeare'in Kralları'ndan Bugüne...
Çetin Ali Nergis

Shakespeare'in Kralları'ndan Bugüne...

Tiyatronun anlattıkları hayatın kendisidir. Shakespeare’den izlediklerimiz zaman ve mekan kavramını aşan, her devrin çağdaşı, evrensel bir gerçekliğin hikayesidir. Zorbalığın iktidarı biçim değiştirse de her dönemde aynı yol ve yöntemlerle karşımıza…

10 Şubat 2021
Kim Bu ADAM'lar ?
Çetin Ali Nergis

Kim Bu ADAM'lar ?

12 Eylül 1980 Darbesinin 40ncı yılında Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Ayrımcılığa İtiraz Ediyoruz, Darbelerle Ayrımsız Hesaplaşılmalıdır başlığı ile bir kampanya başlatıyor. ADAM-DER, yani Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği. 12…

8 Eylül 2020
Saray Rejimi, Salgın Felaketini Büyütüyor
Çetin Ali Nergis

Saray Rejimi, Salgın Felaketini Büyütüyor

Corona Salgını bir kez daha gösterdi ki; Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye, bir felakete doğru sürükleniyor. Tek adam yönetimi, ülkede kutuplaşmanın, hukuksuzluğun ve zaten bir sistem sorunu olarak var olan,…

4 Nisan 2020
Kaz Dağları’nda Ve Diğer Yerlerdeki Tüm Arama İzinleri İptal Edilsin
Çetin Ali Nergis

Kaz Dağları’nda Ve Diğer Yerlerdeki Tüm Arama İzinleri İptal Edilsin

Kanadal? maden firmas?n?n Kaz Da?lar?’n?n Kirazl? mevkiinde siyanürle alt?n arama faaliyetlerine ba?larken 200 bine yak?n a?aç kesmi? olmas?n?n ortaya ç?kmas?, ekosistem kavram?n? ve ekolojik mücadelenin önemini bize yeniden hat?rlatt?. A?aç…

18 Ağustos 2019
AKP Yönetiminde; Sosyal Devletten, Köleci Devlete
Çetin Ali Nergis

AKP Yönetiminde; Sosyal Devletten, Köleci Devlete

Havalimanı inşaat işçileri, en doğal, yaşamsal hakları için “köle değiliz” diyerek isyan ettiler. Ne var ki, iktidarda devleti ortaçağın sultanlığı haline getirmek isteyen, milleti tebaası, çalışanları da köle gören bir…

23 Eylül 2018
Rejim son eşiği de döndü, diktaya Karşı yeni bir mücadele programı kaçınılmaz
Çetin Ali Nergis

Rejim son eşiği de döndü, diktaya Karşı yeni bir mücadele programı kaçınılmaz

Seçimleri, halkın enerjisini boşaltan, düzen partilerinin peşine takıp umutlarının tüketildiği süreçler olmaktan çıkarmanın tek yolu, iktidar hedefiyle öne atılmaktan geçiyor. Seçimin üzerinden günler geçti. Olup bitenleri, görünenin arkasındaki gerçekliği anlayabilmemiz…

4 Temmuz 2018
Şimdi, yeniden 'Bu Daha Başlangıç..' demenin zamanıdır.
Çetin Ali Nergis

Şimdi, yeniden 'Bu Daha Başlangıç..' demenin zamanıdır.

Önümüzdeki günler, gerçek bir demokrasiden yana olanlarla eski ya da yeni biçimiyle diktatörlü?ün devam?ndan yana olanlar aras?ndaki mücadeleye sahne olacak. Seçime art?k saatler kald?. Türkiye yeni geli?melere gebe. Seçimlerin sonuçlar?…

23 Haziran 2018
Umut içimizde saklı
Çetin Ali Nergis

Umut içimizde saklı

Umutsuz yaşamak mümkün mü ? En zor anlarda bile insanın direncini diri tutan, onu ayağa kaldıran, daha iyiye daha güzele olana ulaşma arzusu ve umudu değil mi?   Politeze yazı yazmayalı…

2 Ocak 2018
 Hayır'ı Örgütlemek
Çetin Ali Nergis

Hayır'ı Örgütlemek

RTE nin başkanlığının reddi ya da kabulü sonrasında demokrasi güçlerinin programı nedir? Türkiye’yi içine düştüğü bu kaostan ve yıkıcı iç savaş tehdidinden nasıl çıkaracağız? Mevcut rejimin yerine dinci faşist bir diktatörlüğün kurulmasına…

3 Şubat 2017
Şimdi Karar Verme Zamanı!
Çetin Ali Nergis

Şimdi Karar Verme Zamanı!

Hakkında hırsızlık iddiası olan, savaş kışkırtıcılığından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması istenen, halkı birbirine kırdırabilecek şekilde nefret dili kullanan ve sıklıkla yalan söylediği belgelenmiş birini bu halkın oylarıyla “başkan” seçtirecekler!  Ne…

15 Aralık 2016
Ya Birleşik Mücadeleyi Öreceğiz, Ya da Faşizmin Karanlığında yok olacağız!
Çetin Ali Nergis

Ya Birleşik Mücadeleyi Öreceğiz, Ya da Faşizmin Karanlığında yok olacağız!

Bu ihtiyac? göremeyen ve bunun gereklerini yerine getiremeyenlerin önümüzdeki dönemde politikada etkili olmalar? mümkün de?ildir. Ancak sorunumuz, böylesi örgütlerin de?il, halklar?m?z?n ve ülkemizin gelece?idir. Ak?l ve sorumluluk sahibi herkesin görebilece?i,…

12 Mayıs 2016
Gülay'ın ardından..
Çetin Ali Nergis

Gülay'ın ardından..

Yazmak istediği kitaplardan birincisi, ODTÜ’lü yıllardan başlayarak, THKO ’nun kuruluşu ve Denizlerin idamına uzanan yıllardı. 1968’leri birçok kişinin yazdığını, ancak bir kadın olarak kendisinin de ayrıca aktarmak isteğinde olduğu deneyim…

27 Kasım 2015
Silahların susması yetmez, Türkiye ve Ortadoğu’nun başına bela bu iktidardan da kurtulmalıyız…
Çetin Ali Nergis

Silahların susması yetmez, Türkiye ve Ortadoğu’nun başına bela bu iktidardan da kurtulmalıyız…

YA AYAKLAR BAŞ OLURSA --Şimdi yeniden MHP’nin de desteğiyle Kürtlere ve sola karşı yeni bir düşmanlık dalgası yükseltilmek isteniyor. Halkın gücünün, onun birliğinden geldiğini biliyor ve bunu engellemeye çalışıyorlar. HDP’ye…

11 Ağustos 2015
Ağrı Provokasyonu ve HDP’nin Kurşunlanmasının Ardından…
Çetin Ali Nergis

Ağrı Provokasyonu ve HDP’nin Kurşunlanmasının Ardından…

Seçim provokasyonları için AKP’nin “eski” devlet “aklı ve eliyle” bir işbirliği geliştirmekte olduğu iddiası, yabana atılabilir mi ? Gezi’den bu yana gerçek yüzü her gün biraz daha açığa çıkan AKP…

21 Nisan 2015
Haziran Seçimleri; Türkiye Solu'nun imtihanı
Çetin Ali Nergis

Haziran Seçimleri; Türkiye Solu'nun imtihanı

Seçimler yaklaşırken Türkiye solunda ve özellikle BHH içinde sürdürülen tartışma, solun seçimlere etkisinin yanı sıra, kendi geleceği açısından da önem taşıyor. Seçim sandığında kurulacak bir ittifak, Tayyib'in değil, halkın Yeni Türkiye'sini…

2 Mart 2015

ANALİZ

ANALİZFaşizm ve İç Savaş

Faşizm ve İç SavaşErdoğan- Bahçeli ikilisinin ya da Cumhur ittifakının ülkede iç savaşı da göze…